Prehľad ponúkaných služieb


Vybavenie stavebného povolenia

Stavebné povolenie je zvyčajne prvým krokom pred začatím samotnej výstavby alebo väčšej rekonštrukcie, ktorá by menila vzhľad stavby či spôsob jej užívania.

Mnoho ľudí ho považuje za nutné zlo a akúsi formalitu, ktorou si splnia zákonnú povinnosť. O to väčšie na nich čaká prekvapenie, keď zistia, že vydanie stavebného povolenia sprevádza dlhý zoznam administratívnych úkonov, ktoré môžu celý priebeh stavby výrazne zdržať a skomplikovať.

Vydanie stavebného povolenia musí okrem iných inštitúcií schváliť napríklad aj úrad ochrany životného prostredia a v prípade, že sa váš pozemok nachádza mimo časti obce vyhradenej na zástavbu (intravilán obce), je potrebné tiež jeho vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

V BLL ponúkame stavebné povolenia na kľúč, pri ktorých vás odbremeníme od všetkých byrokratických náležitostí a potrebné povolenia vybavíme za vás.

Nemusíte sa vyznať v komplikovaných zákonoch ani študovať list vlastníctva, aby ste sa dozvedeli, ktoré kolónky máte pri všetkých formulároch zaškrtnúť.

Prenechajte tieto starosti na nás a získajte stavebné povolenie rýchlo a priamo do rúk.