Prehľad ponúkaných služieb


Inžiniering

Mnohým ľuďom chystajúcim sa na stavbu vlastného domu sa ježia vlasy už len pri pomyslení na byrokraciu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou všetkých stavebných prác. Ide to ale aj bez toho, aby ste pri čakaní na úradoch a vypĺňaní všetkých potrebných formulárov zošediveli.

Ideálnym riešením pri projektoch akéhokoľvek rozsahu je stále populárnejší inžiniering – teda profesionálne zastupovanie klienta pri jednaní so všetkými štátnymi aj samosprávnymi orgánmi alebo inými dotknutými organizáciami.

Okrem toho, že inžiniering šetrí čas a výrazne urýchľuje celý priebeh projektu, odbremení vás od nutnosti naštudovať si dlhý zoznam zákonov, ktoré vďaka našim skúsenostiam ovládame skoro naspamäť.

Poskytujeme kompletný servis pri všetkých administratívnych úkonoch, ako napríklad:

  • Stavebné aj búracie povolenia
  • Územné rozhodnutia/li>
  • Zmluvy s investormi a dodávateľmi
  • Projektová dokumentácia
  • Zmluvy k inžinierskym sieťam
  • Kolaudácia

Naše služby vás odbremenia od nudného a zdĺhavého behania po úradoch, takže sa budete môcť sústrediť iba na podstatné veci. Nechajte papierovačky na nás a užívajte si celý priebeh stavby bez stresu.