O BLL s.r.o.

Spoločnosť BLL s.r.o. je stavebno obchodná spoločnosť zameraná na pozemné stavby. V rámci pozemných stavieb sú to hlavne prevádzkovo administratívne budovy, rodinné domy polyfunkčné objekty, bytové, občianske a priemyselné stavby. Stratégia našej spoločnosti nie je definovaná vyhranenými druhmi stavieb. Práve naopak. Víta zákazky, ktorých predmetom je tematicky širokospektrálne stavebníctvo, ako sú napríklad novostavby vrátane všetkých technológií, bytové, polyfunkčné a priemyselné objekty.

Máme radi profesionálne výzvy, inovatívnosť, ako aj nové technológie. No tie so sebou prinášajú počas realizácií aj ťažké chvíle. Vyriešiť ich, vyžaduje kvalitný ľudský potenciál a vášeň pre stavebníctvo. Robíme to však preto, aby sme splnili nielen požiadavky nášho zákazníka, ale predovšetkým, aby bol s našou prácou nad očakávania spokojný. Obchodná činnosť je zameraná na obchod so stavebným materiálom.